Aspectos técnicos, dúbios, bioéticos e sociais da cirurgia plástica